Ietske de Vries

“Ik vind het belangrijk dat we met een klein team persoonsgerichte zorg bieden. De lijnen zijn kort bij ons en als hulpverlener ben je meer betrokken bij de cliënten. Ook de cliënt weet precies wie zijn huis binnenkomt.”

Functie: Ietske de Vries is verpleegkundige (niveau 4)

Opleiding: mbo-verpleegkundige, hbo-management:  kaderopleiding gezondheidszorg aan de Haagse Hogeschool (BIG-geregistreerd)

Werkervaring: somatische verpleegafdeling bij Verzorgingshuis Uitzicht (2 jaar), waarnemend afdelingshoofd bij Psychogeriatrisch Verpleegtehuis De
Strijp (5 jaar), afdelingshoofd psychogeriatrische afdeling bij Verpleeghuis Houtwijk (Gemeentelijke Dienst Verzorging en Verpleging) (5 jaar), Wijkverpleegkundige bij Stichting Maatzorg (3 jaar), zorg voor diverse particulieren als zelfstandig zorgverlener (4 jaar) en vanaf 2010 betrokken bij RS thuiszorg

Email: ietske@rsthuiszorg.nl

 

Nederland, Monster, 19-12-2014. Foto Wiebe Kiestra Ron Sierksma.