Zorg met een gezicht

Persoonlijk betrokken

RS thuiszorg bestaat uit een klein team van betrokken zorgverleners. De kracht van de organisatie is het persoonlijke, laagdrempelige contact met de cliënt. Het is een doelstelling van RS thuiszorg om klein te blijven om zo de persoonlijke band met de cliënt te kunnen garanderen: zorg met een gezicht.

Wisselende gezichten in huis zorgen voor onrust. Bij ons verzorgt een klein team alle nodige taken. Eén persoon is altijd aanspreekbaar en is op de hoogte van uw zorgsituatie. Wij kiezen er dan ook bewust voor klein te blijven.  Ook in geval van vakantie of ziekte van een zorgverlener waarborgt RS thuiszorg de continuïteit van zorg.

Familie, betrokkenen, mantelzorgers

Familie, betrokkenen en/of mantelzorgers kunnen een belangrijke rol vervullen in het leven van de cliënt. Daarom vindt RS thuiszorg het belangrijk deze mensen bij de zorg te betrekken. In overleg met de cliënt brengt RS thuizorg dit netwerk in kaart, verstrekt zij informatie en houdt zij hen op de hoogte van ontwikkelingen rond de cliënt en overlegt met hen om de zorg goed af te stemmen.