Transparantie

RS thuiszorg wil op een transparante wijze zorg verlenen. Dit doet ze door open te communiceren met de cliënt over de zorg, de facturering en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en financiering. Dit geeft RS thuiszorg vorm onder meer door te zorgen dat één cliënt gekoppeld wordt aan één vaste zorgverlener. Afspraken worden vastgelegd in de zorgovereenkomst en het zorgleefplan. Mocht de cliënt klachten hebben dan kent RS thuiszorg een transparante klachtenregeling, waarbij een extern betrokkene toeziet op het correct afhandelen van de klacht.

Transparantie waarin?

Van de start tot de beëindiging van de zorg weet de cliënt:

  • Aan welke wensen van de cliënt RS thuiszorg tegemoet kan komen en welke niet.
  • Welke zorghandelingen RS thuiszorg wanneer, hoe en door wie laat uitvoeren.
  • Welke visie, uitgangspunten en handelwijzen RS thuiszorg heeft voor het verlenen van zorg.
  • Wat er in het zorgleefplan staat.
  • Hoe de zorgafspraken bijgesteld kunnen worden.
  • Wat de rechten en plichten zijn van de cliënt.
  • Wat de kosten zijn van de zorg en hoe de betaling is geregeld.
  • Hoe en wanneer RS thuiszorg bereikbaar is voor cliënt en naasten, ook in noodgevallen.